Mrekulli
    Footnotes
    Theme

    Mrekulli

    Një ngjarje e jashtëzakonshme e shkaktuar nga fuqia e Perëndisë. Mrekullitë janë një element i rëndësishëm në punën e Jezu Krishtit. Ato përfshijnë shërime, kthimin e të vdekurve në jetë dhe ringjallje. Mrekullitë janë pjesë e ungjillit të Jezu Krishtit. Besimi është i nevojshëm që mrekullitë të shfaqen (Mr. 6:5–6; Morm. 9:10–20; Eth. 12:12).