Hagoth
    Footnotes
    Theme

    Hagoth

    Një nefit ndërtues anijesh në Librin e Mormonit (Alma 63:5–7).