Lucifer
    Footnotes
    Theme

    Lucifer

    Emri do të thotë “i Shndritshmi” ose “Dritëmbartësi”. Ai gjithashtu njihet si Biri i Mëngjesit. Luciferi ishte një bir shpirtëror i Atit Qiellor dhe udhëhoqi kryengritjen në jetën para lindjes. Emri Lucifer shfaqet vetëm një herë në Bibël (Isa. 14:12). Zbulesa e ditëve të mëvonshme jep më shumë hollësi për rënien e Luciferit (DeB 76:25–29).