Duar, Vënie e
    Footnotes
    Theme

    Duar, Vënie e

    Veprimi i vënies së duarve të dikujt mbi kokën e një njeriu si pjesë e një ordinance të priftërisë. Shumë ordinanca të priftërisë kryhen me anë të vënies së duarve, të tilla si shugurimet, bekimet, administrimi i të sëmurëve, konfirmimi i njerëzve anëtarë të Kishës dhe dhënia e Frymës së Shenjtë.