Anania i Damaskut
    Footnotes
    Theme

    Anania i Damaskut

    Një dishepull i krishterë në Damask, i cili pagëzoi Palin (Vep. 9:10–18; 22:12).