Kishë e Jezu Krishtit
    Footnotes
    Theme

    Kishë e Jezu Krishtit

    Një trup i organizuar besimtarësh që kanë marrë mbi vete emrin e Jezu Krishtit nëpërmjet pagëzimit dhe konfirmimit. Që të jetë Kisha e vërtetë, duhet të jetë Kisha e Zotit, duhet të ketë autoritetin, mësimet, ligjet, ordinancat dhe emrin e tij dhe duhet të qeveriset prej tij nëpërmjet përfaqësuesve që ai ka caktuar.