Jeriko
    Footnotes
    Theme

    Jeriko

    Një qytet i rrethuar me mure në luginën e Jordanit, 245 metra nën nivelin e detit. Jeriko është pranë vendit ku izraelitët kaluan lumin, kur për herë të parë u futën në tokën e premtuar (Joz. 2:1–3; 3:16; 6).