Tre Dishepuj Nefitë
    Footnotes
    Theme

    Tre Dishepuj Nefitë

    Tre nga dishepujt e zgjedhur të Krishtit për të cilët flitet në Librin e Mormonit.

    Zoti u dha këtyre dishepujve të njëjtin bekim të dhënë Gjon të Dashurit—që ata mund të qëndronin në tokë për të sjellë shpirtra te Krishti, derisa Zoti të vijë përsëri. Ata u ngritën në qiell pa provuar vdekjen, që ata të mos ndienin dhembje dhe të mos vdisnin (3 Ne. 28).