Konte(ja) Jackson, Missouri (SH.B.A.)
    Footnotes
    Theme

    Konte(ja) Jackson, Missouri (SH.B.A.)

    Vendi i mbledhjes së shenjtorëve në ditët e fundit; domethënë vendi qendror ku ata do të ngrenë Jeruzalemin e Ri (DeB 57–58; 82; 101:69–71; 105:28).