Jared(it), Vëlla i
    Footnotes
    Theme

    Jared(it), Vëlla i

    Një profet i Librit të Mormonit. Ai dhe vëllai i tij themeluan kombin jaredit kur ata udhëhoqën një koloni njerëzish nga kulla e Babelit për në një tokë të premtuar në hemisferën perëndimore (Eth. 1–6). Ai ishte një burrë me aq besim sa foli me Zotin ballë për ballë (DeB 17:1). Historia e tij shënohet në librin e Ethërit.