Familje
  Footnotes
  Theme

  Familje

  Siç përdoret në shkrimet e shenjta, një familje përbëhet nga një burrë dhe një grua, fëmijë dhe nganjëherë të afërm të tjerë që jetojnë në të njëjtën shtëpi ose nën një kryefamiljar. Një familje mund të jetë gjithashtu një prind i vetëm me fëmijët, një burrë e një grua pa fëmijë ose edhe një person beqar që jeton vetëm.

  Të Përgjithshme

  Përgjegjësitë e prindërve

  Përgjegjësitë e fëmijëve

  Familja e Përjetshme

  Doktrina e Besëlidhje paraqet natyrën e përjetshme të marrëdhënies martesore dhe të familjes. Martesa çelestiale dhe një vazhdim i njësisë familjare i bën të aftë burrat dhe gratë të bëhen perëndi (DeB 132:15–20).