Patriark, Patriarkal
  Footnotes
  Theme

  Patriark, Patriarkal

  Shkrimet e shenjta flasin për dy lloj patriarkësh: (1) një detyrë e shuguruar në Priftërinë Melkizedeke, nganjëherë i quajtur një ungjilltar; (2) etër të familjeve. Patriarkë të shuguruar u japin bekime të veçanta anëtarëve të denjë të Kishës.

  Patriarkë të shuguruar

  Etër