Vdekje, Fizike
    Footnotes
    Theme

    Vdekje, Fizike

    Ndarja e trupit dhe e shpirtit. Rënia solli vdekshmërinë dhe vdekjen në tokë (2 Ne. 2:22; Mois. 6:48). Shlyerja e Jezu Krishtit e mposhti vdekjen, kështu që çdo njeri do të ringjallet (1 Kor. 15:21–23). Ringjallja është një dhuratë falas për të gjithë njerëzit pavarësisht nëse kanë bërë mirë ose keq në këtë jetë (Alma 11:42–44). Çdo njeri vuan vetëm një vdekje fizike, përderisa pasi të ringjallemi, trupat tanë nuk mund të vdesin më (Alma 11:45).