Errësirë, Shpirtërore
    Footnotes

    Errësirë, Shpirtërore

    Ligësia ose injoranca për gjëra shpirtërore.