Methuselah
    Footnotes
    Theme

    Methuselah

    Një bir i Enokut në Dhjatën e Vjetër. Methuselahu jetoi 969 vjet (Zan. 5:21–27; Llu. 3:37; Mois. 8:7). Ai ishte një profet i drejtë i cili u la në tokë kur qyteti i Enokut u mor në qiell. Ai mbeti në tokë për të siguruar pasardhës nëpërmjet të cilëve do të vinte Noeu (Mois. 8:3–4).