Epsh
    Footnotes

    Epsh

    Të kesh një dëshirë të fortë, të papërshtatshme për diçka.