Ishmael, Bir i Abrahamit
    Footnotes
    Theme

    Ishmael, Bir i Abrahamit

    Në Dhjatën e Vjetër, një bir i Abrahamit dhe Hagarit, shërbëtores egjiptiane të Sarës (Zan. 16:11–16). Zoti i premtoi si Abrahamit edhe Hagarit se Ishmaeli do të bëhej ati i një kombi të madh (Zan. 21:8–21).