Ujë i Gjallë
    Footnotes
    Theme

    Ujë i Gjallë

    Një simbol për Zotin Jezu Krisht dhe mësimet e tij. Ashtu si uji është thelbësor për të mbështetur jetën trupore, Shpëtimtari dhe mësimet e tij (uji i gjallë) janë thelbësore për jetën e përjetshme.