Vëllezër, Vëlla
    Footnotes
    Theme

    Vëllezër, Vëlla

    Si fëmijë të Atit Qiellor, të gjithë burrat dhe gratë janë shpirtërisht vëllezër e motra. Në Kishë, anëtarët meshkuj dhe miqtë e Kishës shpesh thirren vëllezër.