Maria, Nënë e Jezusit
    Footnotes
    Theme

    Maria, Nënë e Jezusit

    Në Dhjatën e Re, një virgjëreshë e zgjedhur nga Perëndia, Ati, për të qenë nëna e Birit të Tij në mish. Pas lindjes së Jezusit, Maria pati fëmijë të tjerë (Mr. 6:3).