Zizrom
    Footnotes
    Theme

    Zizrom

    Në Librin e Mormonit, një doktor i ligjit në qytetin e Amonihës. Alma dhe Amuleku e kuptuan me anën e Shpirtit se Zizromi po gënjente. Më pas ai u kthye në ungjillin e Krishtit (Alma 11:21–46; 15:1–12).