Fëmijë të Krishtit
    Footnotes
    Theme

    Fëmijë të Krishtit

    Ata që e kanë pranuar ungjillin e Jezu Krishtit.