Ham
    Footnotes
    Theme

    Ham

    Në Dhjatën e Vjetër, biri i tretë i Noeut (Zan. 5:32; 6:10; Mois. 8:12, 27).