Blatim
    Footnotes
    Theme

    Blatim

    Një dhuratë për Perëndinë. Në Dhjatën e Vjetër fjala shpesh përdorej për t’iu referuar flijimeve ose ofertave me djegie. Kisha sot përdor blatime të agjërimit dhe blatime të tjera të dhëna lirisht (duke përfshirë kohën, talentet dhe pasuritë) për të ndihmuar të varfrit dhe për çështje të tjera të denja.