Administrim i të Sëmurëve
    Footnotes
    Theme

    Administrim i të Sëmurëve

    Bekim i dhënë të sëmurëve nga burra që mbajnë Priftërinë Melkizedeke, i cili përfshin përdorimin e vajit të përkushtuar.