Moab
    Footnotes
    Theme

    Moab

    Një tokë në kohët e Dhjatës së Vjetër që ndodhej në lindje të Detit të Vdekur. Moabitët ishin pasardhës të Lotit dhe ishin fis me izraelitët. Ata flisnin një gjuhë të ngjashme me hebraishten. Pati luftëra të vazhdueshme ndërmjet moabitëve dhe izraelitëve (Gjy. 3:12–30; 11:17; 2 Sam. 8:2; 2 Mbr. 3:6–27; 2 Kro. 20:1–25; Isa. 15).