Parajsë
    Footnotes
    Theme

    Parajsë

    Ajo pjesë e botës shpirtërore në të cilën shpirtrat e drejtë që janë larguar nga kjo jetë presin ringjalljen e trupit. Është një gjendje lumturie dhe paqeje.

    Në shkrimet e shenjta parajsa gjithashtu përdoret për të nënkuptuar botën e shpirtrave (Llu. 23:43), mbretërinë çelestiale (2 Kor. 12:4) dhe gjendjen mijëvjeçare të përlëvduar të tokës (NeB 1:10).