Mulek
    Footnotes
    Theme

    Mulek

    Një bir i mbretit Zedekia në Dhjatën e Vjetër (rreth 589 para K.). Bibla shënon se të gjithë bijtë e Zedekias u vranë (2 Mbr. 25:7), por Libri i Mormonit sqaron që Muleku mbijetoi (Hel. 8:21).