Adam-ondi-Ahman
    Footnotes
    Theme

    Adam-ondi-Ahman

    Vendi ku Adami bekoi pasardhësit e tij të drejtë tre vjet para se të vdiste (DeB 107:53–56) dhe ku ai do të vijë përpara kohës së Ardhjes së Dytë (DeB 116).