Gënjim
    Footnotes

    Gënjim

    Çdo njoftim i një gënjeshtre ose diçkaje jo të vërtetë me qëllim mashtrimi.