Besim, Besoj
    Footnotes
    Theme

    Besim, Besoj

    Të mos kesh dyshim në diçka ose të pranosh diçka si të vërtetë. Një njeri duhet të pendohet dhe të ketë besim te Jezu Krishti, me qëllim që të shpëtohet në mbretërinë e Perëndisë (DeB 20:29).