Beniamin, Bir i Jakobit
  Footnotes
  Theme

  Beniamin, Bir i Jakobit

  Në Dhjatën e Vjetër, biri i dytë i Jakobit dhe Rakelës (Zan. 35:16–20).

  Fisi i Beniaminit

  Jakobi bekoi Beniaminin (Zan. 49:27). Pasardhësit e Beniaminit ishin një racë luftëdashëse. Dy pasardhës të rëndësishëm të Beniaminit ishin Sauli, mbreti i parë izraelit (1 Sam. 9:1–2) dhe Pali, apostulli i Dhjatës së Re (Rom. 11:1).