Johebrenj
    Footnotes
    Theme

    Johebrenj

    Siç përdoret në shkrimet e shenjta, fjala johebrenj ka disa kuptime. Nganjëherë përcakton njerëz që nuk janë të prejardhjes izraelite, nganjëherë njerëz që nuk janë të prejardhjes judease dhe nganjëherë kombe që janë pa ungjillin, edhe pse mund të ketë disa me gjak izraelit mes njerëzve. Ky përdorim i fundit është veçanërisht karakteristik për fjalën siç përdoret në Librin e Mormonit dhe në Doktrina e Besëlidhje.