Det i Vdekur
    Footnotes
    Theme

    Det i Vdekur

    Deti i kripur në skajin jugor të luginës Jordan. Njihej gjithashtu edhe si Deti i Kripur. Sipërfaqja e tij është afërsisht 395 metra nën detin Mesdhe. Qytetet e Sodomës, Gomorës dhe Coarit ose Belës ishin pranë bregdetit të tij (Zan. 14:2–3).

    Në përmbushjen e profecisë dhe si një nga shenjat e ardhjes së dytë të Shpëtimtarit, ujërat e Detit të Vdekur do të shërohen dhe jeta do të lulëzojë atje (Eze. 47:8–9).