Profeci, Profetizoj
    Footnotes
    Theme

    Profeci, Profetizoj

    Një profeci përbëhet nga fjalë ose shkrime të frymëzuara në mënyrë hyjnore, që një njeri i merr nëpërmjet zbulesës nga Fryma e Shenjtë. Dëshmia e Jezusit është shpirti i profecisë (Zbu. 19:10). Një profeci mund t’i përkasë së kaluarës, së tashmes ose së ardhmes. Kur një njeri profetizon, ai flet ose shkruan atë që Perëndia dëshiron që ai të dijë, për të mirën e tij ose të të tjerëve. Individët mund të marrin profeci ose zbulesa për jetën e tyre.