Ana (profeteshë në Dhjatën e Re)
    Footnotes
    Theme

    Ana (profeteshë në Dhjatën e Re)

    Në Dhjatën e Re, një profeteshë e fisit të Aserit. Në kohën e lindjes së Jezusit, ajo ishte një e ve e moshuar. Ajo e pa Jezusin fëmijë në paraqitjen e tij në tempull dhe e njohu atë si Shëlbuesin (Llu. 2:36–38).