Centurion
    Footnotes
    Theme

    Centurion

    Një oficer në ushtrinë romake në komandë të një kompanie me 50 deri 100 burra. Një kompani e tillë formonte një të gjashtëdhjetën e një legjioni romak. (Shih Mt. 8:5; Llu. 23:47; Vep. 10:1–8.)