Saul, Mbret i Izraelit
    Footnotes
    Theme

    Saul, Mbret i Izraelit

    Në Dhjatën e Vjetër, mbreti i parë i Izraelit përpara se Izraeli të ndahej. Megjithëse ishte i drejtë në fillim të mbretërimit të tij, ai prapëseprapë u mbush me krenari dhe ishte i pabindur ndaj Perëndisë (1 Sam. 9–31).