Mëshirshëm (i), Mëshirë
    Footnotes
    Theme

    Mëshirshëm (i), Mëshirë

    Shpirti i dhembshurisë, butësisë dhe faljes. Mëshira është një nga tiparet e Perëndisë. Jezu Krishti na ofron mëshirë nëpërmjet sakrificës së tij shlyese.