Salomon
    Footnotes
    Theme

    Salomon

    Në Dhjatën e Vjetër, një bir i Davidit dhe Bath-shebës (2 Sam. 12:24). Për një kohë Salomoni ishte mbret i Izraelit.