Shenjë
    Footnotes
    Theme

    Shenjë

    Një ngjarje ose përvojë të cilën njerëzit e kuptojnë të jetë dëshmi ose provë e diçkaje. Një shenjë zakonisht është shfaqje e mrekullueshme nga Perëndia. Satani gjithashtu ka fuqi të tregojë shenja në kushte të caktuara. Shenjtorët duhet të kërkojnë dhuratat e Shpirtit, por nuk duhet të kërkojnë shenja për të kënaqur kuriozitetin ose për të mbështetur besimin. Për më tepër, Zoti do t’u japë shenja, kur e sheh të përshtatshme, atyre që besojnë (DeB 58:64).