Shpirt i Shenjtë i Premtimit
    Footnotes
    Theme

    Shpirt i Shenjtë i Premtimit

    Fryma e Shenjtë është Shpirti i Shenjtë i Premtimit (Vep. 2:33). Ai pohon si të pranueshme nga Perëndia veprimet, ordinancat dhe besëlidhjet e drejta të njerëzve. Shpirti i Shenjtë i Premtimit i dëshmon Atit se ordinancat shpëtuese janë kryer siç duhet dhe se besëlidhjet që i shoqërojnë ato, janë mbajtur.