Libër i Kujtimit
    Footnotes
    Theme

    Libër i Kujtimit

    Një libër i filluar nga Adami në të cilin u shënuan veprat e pasardhësve të tij; gjithashtu çdo anal i ngjashëm, i mbajtur nga profetë dhe anëtarë besnikë që nga ajo kohë. Adami dhe fëmijët e tij mbajtën një libër kujtimi, në të cilin ata shkruan me shpirtin e frymëzimit, dhe një libër të brezave, i cili përmbante një gjeneologji (Mois. 6:5, 8). Anale të tilla ndoshta mund të kenë rol në përcaktimin e gjykimit tonë përfundimtar.