Dije
    Footnotes
    Theme

    Dije

    Të kuptuarit dhe njohja veçanërisht e së vërtetës, siç mësohet ose pohohet nga Shpirti.