Maria Magdalena
    Footnotes
    Theme

    Maria Magdalena

    Një grua në Dhjatën e Re e cila u bë një dishepulle e devotshme e Jezu Krishtit. Magdalena i referohet Magdalës, vendit prej nga erdhi kjo Marie. Ai ndodhet në bregun perëndimor të detit të Galilesë.