Salem
    Footnotes
    Theme

    Salem

    Qyteti në Dhjatën e Vjetër ku sundoi Melkizedeku. Ai mund të ndodhej në vendin e Jeruzalemit të sotëm. Emri “Salem” është shumë i ngjashëm me një fjalë hebraike që do të thotë “paqe”.