Bartolome
    Footnotes
    Theme

    Bartolome

    Në Dhjatën e Re, njëri nga Dymbëdhjetë Apostujt fillestarë të Jezu Krishtit (Mt. 10:2–4).