Bethlehem
    Footnotes
    Theme

    Bethlehem

    Një qytet i vogël i vendosur tetë kilometra në jug të Jeruzalemit. Në hebraisht, Bethlehem do të thotë “shtëpia e bukës”; quhet gjithashtu Efrat, që do të thotë “pjellor”. Jezu Krishti u lind në Bethlehem (Mik. 5:2; Mt. 2:1–8). Është vendvarrimi i Rakelës (Zan. 35:19; 48:7).