Ardhje e Dytë e Jezu Krishtit
    Footnotes
    Theme

    Ardhje e Dytë e Jezu Krishtit

    Në fillim të epokës së Mijëvjeçarit, Krishti do të rikthehet në tokë. Kjo ngjarje do të shënojë fundin e vënies në provë në vdekshmëri në këtë tokë. Të ligjtë do të largohen nga toka dhe të drejtët do të ngrihen lart në një re, ndërkohë që toka pastrohet. Ndërkohë që askush s’e di saktësisht se kur do të vijë Krishti për herën e dytë, ai na ka dhënë shenja për t’i vëzhguar, të cilat tregojnë se koha po afrohet (Mt. 24; JS—M 1).