Darkë e Fundit
    Footnotes
    Theme

    Darkë e Fundit

    Sipas Dhjatës së Re, vakti i fundit që hëngri Jezusi përpara arrestimit dhe kryqëzimit të tij (Llu. 22:14–18). Ai dhe dymbëdhjetë apostujt e tij e hëngrën këtë vakt gjatë Pashkës (Mt. 26:17–30; Mr. 14:12–18; Llu. 22:7–13).